BİLİMSEL PROGRAM3 Mayıs 2023, Çarşamba
14:00-18:30 SALON A-KENAN MİDİLLİ
KURS 1: HIV / AIDS Kursu
Koordinatörler: Behice Kurtaran, Meltem Arzu Yetkin, Yasemin Çağ
HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı: Hüsnü Pullukçu
14:00-14:15 Açılış Konuşmaları
14:15-15:15 OTURUM-1
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Behice Kurtaran, Yasemin Çağ
14:15-14:45 HIV Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konulur, Ne Zaman Dışlanır? - Süheyla Kömür
14:45-15:15 Tedavi: Kime? Ne Zaman? Neye göre? Ne ile? - Ahmet Çağkan İnkaya
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 OTURUM-2
15:30-16:00 Tedavinin Geleceği ve Hastalarımızın Beklentileri: Uzun Etkili Parenteral İlaçlar, Yeni Oral Kombinasyonlar, İlaçsız Günler - Özgür Günal
16:00-16:30 Hastaların İzlemi: Gerekli İzlem Aralıkları ve Gereksiz Tetkikler - Gönül Çiçek Şentürk
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45 OTURUM-3
16:45-17:15 PrEP ve PEP’te Güncel Bilgiler - Emine Evren
17:15-17:45 HIV Enfeksiyonu ve Gebelik: Konsepsiyondan Doğuma - Dilek Yağcı Çağlayık
17:45-18:00 Kapanış
14:00-18:30 SALON B-ÖZGÜR DAĞLI
KURS 2: İstatistik Kursu
Koordinatörler: Meltem Taşbakan, İrfan Şencan
Konuşmacılar: Ahmet Sertçelik, Ahmet Naci Emecen, Derya Çağlayan
14:00-14:30 Veri Tipleri ve Normal Dağılım - Veri tipleri ve normal dağılım
14:30-15:00 SPSS Veri Girişi ve Tanımlayıcı İstatistikler - Ahmet Naci Emecen
15:00-15:10 KAHVE ARASI
15:10-15:40 Kikare Testi ve Uygulama - Ahmet Naci Emecen
15:40-16:10 Parametrik Testler - Derya Çağlayan
16:10-16:40 Parametrik Testler (Uygulama) - Derya Çağlayan
16:40-16:50 KAHVE ARASI
16:50-17:20 Non-parametrik Testler - Ahmet Sertçelik
17:20-17:50 Non-parametrik Testler (Uygulama) - Ahmet Sertçelik
17:50-18:00 KAHVE ARASI
18:00-18:30 Örneklem Büyüklüğü - Ahmet Sertçelik
14:00-18:30 SALON C-VEDAT SARGIN
KURS 3: Makale Kursu
Koordinatörler: İrfan Şencan, Canan Ağalar, Ediz Tütüncü
Konuşmacılar: Aliye Baştuğ, Ferit Kuşcu, Ayşe Batırel, Mustafa Altındiş, Yasemin Çağ
14:00-15:00 Bilimsel Araştırma Türleri - Ayşe Batırel
• Gözlemsel Çalışmalar
• Deneysel (Müdahaleli) Çalışmalar
• Metodolojik Çalışmalar
15:00-15:45 Bilimsel Makale Yazımının Temel Kural ve Esasları Nelerdir? - Aliye Baştuğ
• Bilimsel Makale Nedir?
• Bilimsel Yazı Türlerinin (Orjinal Makale, Derleme, Vaka Sunumu, Editöre Mektup vb.) Tanıtımı
• Makale Yazım Kılavuzları: STARD Kılavuzu, CONSORT Kılavuzu, STROBE Kılavuzu ve Diğerleri
• Makalenin Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar:
IMRAD: Giriş - Metot - Bulgular - Tartışma - Sonuç
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:30 Makalenin Diğer Önemli Bileşenleri - Mustafa Altındiş
• Başlık, Özet, Cover Letter, Title Page, Teşekkür
• Revizyon Mektubu Yazımı
• Makalem Neden Reddedildi?
16:30-17:00 Atıf Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar - Yasemin Çağ
• Referans Yazım Tipleri ve Referans Yönetim Programları: EndNote, Mendeley, Paperpile
• Örnek Bir Referans Listesinin APA’ya Uygun Hale Getirilmesi
17:00-17:30 Olgu Sunumu / Olgu Serisi Yazımı: CARE Kılavuzu - Ferit Kuşcu
17:30-18:15 Yazarlık Hakkı, Uygun Dergi Seçimi ve Makalenin Dergiye Yüklenmesi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Ediz Tütüncü
14:00-18:30 SALON D-CEREN AÇIKALIN, MEHMET SELİM ŞAHİN BİLDİRİ SALONU
KURS 4: Yara Kursu
Koordinatörler: İlyas Dökmetaş, İsmail Yaşar Avcı
Konuşmacılar: Meltem Taşbakan, Hüsrev Diktaş, Hakan Evren, Kerim Bora Yılmaz
14:00-18:00 OTURUM:1 Yara ve Önlenmesi
Oturum Başkanı: İlyas Dökmetaş
14:00-14:10 Yara Türleri - İlyas Dökmetaş
14:20-14:45 Basınç Yaralanması / Diyabetik Ayak ve Önlenmesi - Hakan Evren
14:55-15:05 Yara Değerlendirmesi - İsmail Yaşar Avcı
15:15-16:45 KAHVE ARASI
OTURUM:2 Yara Tedavisi
Oturum Başkanı: İsmail Yaşar Avcı
15:45-16:10 Enfekte Yara Bakımı - Tedavi Yaklaşımı - Hüsrev Di̇ktaş
16:20-16:45 Yara Tedavisinin İlkeleri ve EGF Tedavisi - Kerim Bora Yılmaz
16:55-17:20 Olgularla Büyüme Faktörleri - Meltem Taşbakan
17:30-18:00 Kapanış ve Değerlendirme

*** Her konuşma sonunda 10 dakika tartışma süresi mevcuttur.

14:00-18:30 SALON E
KURS 5: Hastane Enfeksiyonları Kursu
Koordinatörler: Nurettin Erben, Meltem Arzu Yetkin, Emine Parlak
Konuşmacılar: Güven Çelebi, Gülden Ersöz, Esma Eryılmaz Eren, İlknur Esen Yıldız
14:00-18:30 OTURUM-1: Yoğun Bakımlarda Sık Karşılaşılan Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Nurettin Erben, Emine Parlak
14:00-14:20 İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonlar - Esma Eryılmaz Eren
• Epidemiyoloji
• Tanımlar
• Tanı yöntemleri
14:30-14:50 Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Tedavisinde Antibiyotik Seçimi ve Antibiyotik Yönetişimi - Emine Parlak
15:00-15:20 İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü - İlknur Esen Yıldız
• Bundle Uygulamaları Nedir?
• Nasıl Uygulanmalıdır?
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-18:00 OTURUM-2: Yoğun Bakımda Salgın Yönetimi
Oturum Başkanları: Meltem Arzu Yetkin, Gülden Ersöz
16:00-16:20 Yoğun Bakım Ünitesi Dizaynı - Meltem Arzu Yetkin
16:30-16:50 Yoğun Bakımlarda Temizlik ve Alet Dezenfeksiyonu - Güven Çelebi
17:00-17:20 Salgın Durumunda Ne Yapmalıyız? - Gülden Ersöz
17:30-18:00 Kapanış ve Değerlendirme

*** Her konuşmacı için konuşma süresi 20 dakikadır. Her konuşma sonunda 10 dakika tartışma süresi mevcuttur.

SALON A-KENAN MİDİLLİ
18:30-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
20:30-21:15 KONFERANS: Editör Bakış Açısı ile Araştırma ve Yayın Etiği
Mehmet Doğanay
4 Mayıs 2023, Perşembe
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-CEREN AÇIKALIN, MEHMET SELİM ŞAHİN BİLDİRİ SALONU
09:00-09:45 KONFERANS: AÇILIŞ KONFERANSI
Cumhuriyet Tarihinin Enfeksiyon Alanındaki Zaferleri

Oturum Başkanı: Nedim Çakır
Konuşmacı: Emine Alp Meşe
09:45-11:00 OTURUM-1: 7 Bölge 7 Hastalık: Tanı Zorlukları
Oturum Başkanları: Ayhan Akbulut, Serpil Erol
Tüberküloz - Derya Öztürk Engin
Kırım Kongo - Seyit Ali Büyüktuna
Bruselloz - Selma Ateş
Q Ateşi - Hüseyin Aytaç Erdem
Hanta Virüs - Ahmet Melih Şahin
Kist Hidatik - Şafak Kaya
Şarbon - Sibel İba Yılmaz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Recep Tekin, Yusuf Önlen
SS-02, SS-03, SS-04, SS-05, SS-06, SS-07, SS-08, SS-09, SS-10
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:15 UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisinde Sağlık DOLU Gelecek: Dolutegravir + Lamivudin ve Dolutegravir/Abakavir/Lamivudin
Oturum Başkanı: Serkan Öncü
Konuşmacılar: Özgür Günal, Ahmet Çağkan İnkaya, Sabri Atalay
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:45 OTURUM-2: Nedeni Bilinmeyen Ateş
Tartışmacılar: Kadriye Kart Yaşar, Oğuz Karabay, Yaşar Bayındır
Olgu 1 - Sezi̇n Hoşgel Sevdi̇mbaş
Olgu 2 - Büşra Yılmaz
Olgu 3 - Derya Kaya
Olgu 4 - Süleyman Alperen Hafi̇f
OTURUM-3: Erişkin Aşılama
Oturum Başkanları: İftihar Köksal, Serhat Birengel
Adölesanlarda Aşılama - Çiğdem Kader
Özel Grupta Aşılama (Gebelik Hariç) - Serap Gençer
Geriatride Aşılama - Ferit Kuşcu
OTURUM-4: Gebelik ve Enfeksiyon
Oturum Başkanları: Mehmet Akın Taşyaran, Engin Seber
Torch - Nagehan Didem Sarı
Ürogenital Enfeksiyonları - Ayşe Özlem Mete
Gebelikte Aşılama - Meliha Çağla Sönmezer
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanı: Halil Kurt
SS-11, SS-12, SS-13, SS-14, SS-16, SS-17, SS-18, SS-19, SS-20, SS-21, SS-22
14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Gram (-) Enfeksiyonların Yönetiminde Zavicefta’nın Yeri
Konuşmacılar: Yaşar Bayındır, Bilgin Arda
16:00-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:45 OTURUM-5: Dirençli Gram Negatif Bakteriyel Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Murat Akova, Sercan Ulusoy
Acinetobacter - Ayşegül Ulu Kılıç
Klebsiella - Gökhan Metan
Pseudomonas - Güven Çelebi
OTURUM-6: Sürdürülebilir Sağlıklı Toplum
Oturum Başkanları: Nedim Çakır, Nurgül Ceran
Antimikrobiyal Direncin Şifresi - Barış Otlu
Mikrobiyata ve Beslenme - Mustafa Altındiş
Sürdürülebilir Çevre - Nedim Çakır
OTURUM-7: Olgularla Granülomatöz İnflamasyonu Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Serpil Erol
Enfeksiyoz Nedenler - Şebnem Şenol Akar
Malign Nedenler - Firdevs Aksoy
Diğer Non-enfeksiyoz Nedenler? - Ercan Yenilmez
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanları: Gülşen İskender, Tuna Demirdal
SS-23, SS-24, SS-25, SS-26, SS-27, SS-28, SS-29, SS-30, SS-32, SS-33, SS-34
5 Mayıs 2023, Cuma
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-CEREN AÇIKALIN, MEHMET SELİM ŞAHİN BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00 KAHVALTILI OTURUM-1: Enfeksiyon Hastalıklarında
Semptomların Yönetimi

Oturum Başkanları: Ali Mert, İlhami Çelik
Solunum Yolu Enfeksiyonları - Sinan Çetin
Gastroenteritler - Ayşe Seza İnal
KAHVALTILI OTURUM-2: HIV Enfeksiyonunda Profilaksi Uygulamaları
Oturum Başkanları: Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın
PrEP - Selçuk Kaya
PEP - Birgül Mete
09:00-09:15 KAHVE ARASI
09:15-10:45 OTURUM-8: Sepsis
Oturum Başkanları: Emine Alp Meşe, Yeşim Taşova
Yapay Zekanın Sepsis Tanısında Yeri - Ahmet Rıza Şahin
Sepsis Tedavisinin Genel Prensipleri - Ayşe Batırel
Sepsiste Genetiğin Rolü - Nedime Serakıncı
OTURUM-9: Lyme Hastalığı
Oturum Başkanları: Ayşe Ertürk, Mustafa Yıldırım
Tanısındaki Zorluklar - Arzu Altunçekiç Yıldırım
Tedavisi - Cemal Bulut
Multipl Skleroz'un Nedeni Mi? - Gürdal Yılmaz
OTURUM-10: Yoğun Bakımlarda Sistemik Maya Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Murat Dizbay, Servet Gölgeler
Tanısı - Seniha Şenbayrak
Tedavisi - Özlem Güzel Tunçcan
Önlenmesi - İlker İnanç Balkan
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanları: Serdar Gül, Gülden Yılmaz Tehli
SS-35, SS-36, SS-37, SS-38, SS-39, SS-41, SS-42, SS-44, SS-48, SS-49, SS-50
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Bugün. Gelecekte. Her adımda Biktarvy...
Oturum Başkanı: Yeşim Taşova
Konuşmacılar: Ali Mert, Mert Kuşkucu, Hüsnü Pullukçu
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU-1
HPV İlişkili Kanserler ve Hastalıklardan Korunmada Gardasil 9'un Rolü
Oturum Başkanı: Hüsnü Pullukçu
Konuşmacılar: Hüsnü Pullukçu, Serap Gençer
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-15:15 PANEL-1: MJIMA Oturumu
Literatür Saati

Oturum Başkanları: Ediz Tütüncü, Ayşe Batırel
Dünya'da Öne Çıkan Yayınlar
Türkiye'de Öne Çıkan Yayınlar
PANEL-2: Enfeksiyon Hastalıklarında Sağlık Kurulu Raporları
Oturum Başkanları: Hürrem Bodur, Levent Görenek
Muafiyet Raporları (Askerlik ve İşe Giriş) - Cumhur Artuk
Maluliyet Raporları - Aytaç Rıza Çetinkaya
PANEL-3: Tanı Kodları Doğru Mu?
Oturum Başkanları: Süleyman Sırrı Kılıç, Ayhan Akbulut, Sabahat Çeken
Bildirim için Kodlar - Aysun Yalçı
İlaçlar için Tanı Kodu - Şemsi Nur Karabela
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanları: İsmail Necati Hakyemez, Servet Gölgeler
SS-51, SS-52, SS-53, SS-54, SS-55, SS-56, SS-57, SS-59, SS-63
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 UYDU SEMPOZYUMU-2
Nozokomiyal Pnömonilerin Tedavisinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Zerbaxa
Konuşmacılar: İftihar Köksal, Gökhan Metan
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-18:30 EKMUD Yönetim Kurulu ve EMEK Seçimleri
6 Mayıs 2023, Cumartesi
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-CEREN AÇIKALIN, MEHMET SELİM ŞAHİN BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00 KAHVALTILI OTURUM-3: Atipik Mikobakteri Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Gülden Ersöz, Mehmet Parlak
Tanı - Süheyla Serin Senger
Tedavi - Hasip Kahraman
KAHVALTILI OTURUM-4: Hepatit-B Tedavisinde;
Oturum Başkanları: Tansu Yamazhan, Nurcan Baykam
Karaciğer Biyopsisi Şarttır - Aslıhan Candevir
Non İnvaziv Yöntemler Yeterlidir - Cumhur Artuk
KAHVALTILI OTURUM-5: Kaşınıyorum Uyuz Muyum?
Oturum Başkanları: Figen Kuloğlu, Kutbeddin Demirdağ
Tanısı - Gülden Eser Karlıdağ
Yönetimi - Serdar Gül
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanları: Turhan Togan, Ali İrfan Baran
SS-60, SS-61, SS-62, SS-64, SS-65, SS-66, SS-67
09:00-09:15 KAHVE ARASI
09:15-10:45 OTURUM-11: COVID-19'un Uzun Dönem Etkileri
Oturum Başkanları: İftihar Köksal, İlhami Çelik
Kardiyovasküler Etkileri - Fatma Eser
Nöropsikiyatrik Etkileri - Bircan Kayaaslan
OTURUM-12: Viral Hepatitler
Oturum Başkanları: Rahmet Güner, Fehmi Tabak
Yeni Biyobelirteçler - Aliye Baştuğ
Takip Nasıl Olmalı? - Selma Tosun
Tedavi Kesilebilir Mi? - Nazlım Aktuğ Demir
OTURUM-13: Yeni Tanı HIV Enfeksiyonu
Oturum Başkanları: Deniz Gökengin, İlkay Karaoğlan
Hastayla İlk Görüşme - Alper Gündüz
Tedavinin Planlanması - Dilek Yıldız Sevgi
Takip - Gönül Çiçek Şentürk
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7
Oturum Başkanı: Hakan Erdem
SS-68, SS-70, SS-71, SS-72, SS-73, SS-74, SS-75, SS-76, SS-78, SS-79
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 Yuvarlak Masa Oturumu: Depremi Yaşamak
Selma Ateş, Tayibe Bal, Yaşar Bayındır, Yusuf Önlen, Süha Şen
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-8
Oturum Başkanları: Emine Sehmen, Aslıhan Candevir
SS-80, SS-81, SS-82, SS-83, SS-84, SS-85, SS-86, SS-87
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 OTURUM-14: Hocama Danışıyorum
Tartışmacılar: Oğuz Reşat Sipahi, Recep Öztürk, Serpil Erol
Olgu 1 - Devran Akça
Olgu 2 - Enes Telli̇
Olgu 3 - Merve Sarı
Olgu 4 - Nurgül Yıldırım
Depremde Sağlık Organizasyonları Nasıl İşledi? Nasıl İşlemeli?
Oturum Başkanı: İrfan Şencan
Konuşmacı: Tunga Barçın
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-15:15 OTURUM-15: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Oturum Başkanları: Deniz Gökengin, Öznur Ak
Sfiliz - Nefise Öztoprak Çuvalcı
Klamidya-Gonokok - Ayşe Sağmak Tartar
Monkeypox - Cemal Bulut
OTURUM-16: Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanları: Mesil Aksoy, Haluk Vahaboğlu
Doğru Tanı: Viral Bakteriyel Ayrımı - Tayibe Bal
Uygun Tedavi - Rahmet Güner
Akılcı Bağışıklama - Tuba Turunç
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-9
Oturum Başkanları: İbrahim Erayman, Süha Şen
SS-88, SS-89, SS-90, SS-91, SS-92, SS-93, SS-94
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 OTURUM-17: Febril Nötropeni
Oturum Başkanları: Kemalettin Aydın, Mustafa Ertek
Tanı - Arzu Nazlı
Profilaksi - Yasemin Akkoyunlu
Tedavi - Gökhan Metan
OTURUM-18: Farmakodinamik, Farmakokinetik
Oturum Başkanları: Dilek Arman, Zeliha Koçak Tufan
Obez ve Kaşektik Hastalar - Hande Aydemir
Ampute Hastalar - Tuğba Sarı
Gebe Hastalar - Esra Erdem Kıvrak
OTURUM-19: Solid Organ Nakli
Oturum Başkanı: Yaşar Bayındır
Alıcının Hazırlığı - Sibel Altunışık Toplu
Vericinin Hazırlığı - Kemalettin Özden
7 Mayıs 2023, Pazar
08:30-10:30 SALON A-KENAN MİDİLLİ
Açık Oturum: EMEK Oturumu
Sorunlarımız ve Çözüm Önerileri
Araştırma Görevlileri
Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Uzman Doktorlar
Öğretim Üyeleri
10:30-12:00 GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ