BİLİMSEL PROGRAM3 Mayıs 2023, Çarşamba
14:00-18:30 SALON A-KENAN MİDİLLİ
KURS 1: HIV Kursu
Koordinatörler: Behice Kurtaran, Meltem Arzu Yetkin, Yasemin Çağ, Hüsnü Pullukçu
Konuşmacılar: Ahmet Çağkan İnkaya, Dilek Yağcı Çağlayık, Gönül Çiçek Şentürk, Özgür Günal, Süheyla Kömür, Emine Evren
14:00-18:30 SALON B-ÖZGÜR DAĞLI
KURS 2: İstatistik Kursu
Koordinatörler: Meltem Taşbakan, İrfan Şencan
Konuşmacılar: Ahmet Sertçelik, Ahmet Naci Emecen, Derya Çağlayan
14:00-18:30 SALON C-VEDAT SARGIN
KURS 3: Makale Kursu
Koordinatörler: İrfan Şencan, Canan Ağalar, Ediz Tütüncü
Konuşmacılar: Aliye Baştuğ, Ferit Kuşcu, Ayşe Batırel, Mustafa Altındiş
14:00-18:30 SALON D-BİLDİRİ SALONU
KURS 4: Yara Kursu
Koordinatörler: İlyas Dökmetaş, İsmail Yaşar Avcı
Konuşmacılar: Hüsrev Diktaş, Hakan Evren
14:00-18:30 SALON E
KURS 5: Hastane Enfeksiyonları Kursu
Koordinatörler: Nurettin Erben, Meltem Arzu Yetkin, Emine Parlak
Konuşmacılar: Güven Çelebi, Gülden Ersöz, Esma Eren, İlknur Esen Yıldız
SALON A-KENAN MİDİLLİ
18:30-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
20:30-21:15 KONFERANS: Editör Bakış Açısı ile Araştırma ve Yayın Etiği
Mehmet Doğanay
4 Mayıs 2023, Perşembe
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-BİLDİRİ SALONU
09:00-09:45 KONFERANS: AÇILIŞ KONFERANSI
Cumhuriyet Tarihinin Enfeksiyon Alanındaki Zaferleri

Oturum Başkanları: Nedim Çakır, Şaban Esen, Sedat Kaygusuz
Konuşmacı: Emine Alp Meşe
09:45-11:00 OTURUM-1: 7 Bölge 7 Hastalık: Tanı Zorlukları
Oturum Başkanları: Ayhan Akbulut, Serpil Erol
Tüberküloz - Derya Öztürk Engin
Kırım Kongo - Seyit Ali Büyüktuna
Bruselloz - Selma Ateş
Q Ateşi - Hüseyin Aytaç Erdem
Hanta Virüs - Ahmet Melih Şahin
Kist Hidatik - Şafak Kaya
Şarbon - Sibel İba Yılmaz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Recep Tekin, Yusuf Önlen
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:15 UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisinde Sağlık DOLU Gelecek: Dolutegravir + Lamivudin ve Dolutegravir/Abakavir/Lamivudin
Oturum Başkanı: Serkan Öncü
Konuşmacılar: Özgür Günal, Ahmet Çağkan İnkaya, Sabri Atalay
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:45 OTURUM-2: Nedeni Bilinmeyen Ateş
Tartışmacılar: Kadriye Kart Yaşar, Oğuz Karabay, Yaşar Bayındır
Olgu 1
Olgu 2
Olgu 3
Olgu 4
OTURUM-3: Erişkin Aşılama
Oturum Başkanları: İftihar Köksal, Serhat Birengel
Adölesanlarda Aşılama - Çiğdem Kader
Özel Grupta Aşılama (Gebelik Hariç) - Serap Gencer
Geriatride Aşılama - Ferit Kuşcu
OTURUM-4: Gebelik ve Enfeksiyon
Oturum Başkanları: Mehmet Akın Taşyaran, Engin Seber
Torch - Nagehan Didem Sarı
Ürogenital Enfeksiyonları - Ayşe Özlem Mete
Gebelikte Aşılama - Meliha Çağla Sönmezer
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanları: Halil Kurt, Mustafa Kasım Karahocagil
14:45-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Gram (-) Enfeksiyonların Yönetiminde Zavicefta’nın Yeri
Konuşmacılar: İftihar Köksal, Bilgin Arda
16:00-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:45 OTURUM-5: Dirençli Gram Negatif Bakteriyel Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Murat Akova, Sercan Ulusoy
Acinetobacter - Ayşegül Ulu Kılıç
Klebsiella - Gökhan Metan
Pseudomonas - Güven Çelebi
OTURUM-6: Sürdürülebilir Sağlıklı Toplum
Oturum Başkanları: Nedim Çakır, Nurgül Ceran
Antimikrobiyal Direncin Şifresi - Barış Otlu
Mikrobiyata ve Beslenme - Mustafa Altındiş
Sürdürülebilir Çevre - Nedim Çakır
OTURUM-7: Olgularla Granülomatöz İnflamasyonu Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Serpil Erol
Enfeksiyoz Nedenler - Şebnem Şenol Akar
Malign Nedenler - Firdevs Aksoy
Diğer Non-enfeksiyoz Nedenler? - Ercan Yenilmez
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanları: Gülşen İskender, Tuna Demirdal

5 Mayıs 2023, Cuma
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00 KAHVALTILI OTURUM-1: Enfeksiyon Hastalıklarında
Semptomların Yönetimi

Oturum Başkanları: Ali Mert, İlhami Çelik
Solunum Yolu Enfeksiyonları - Sinan Çetin
Gastroenteritler - Ayşe Seza İnal
KAHVALTILI OTURUM-2: HIV Enfeksiyonunda Profilaksi Uygulamaları
Oturum Başkanları: Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın
PrEP - Selçuk Kaya
PEP - Birgül Mete
09:00-09:15 KAHVE ARASI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4
09:15-10:45 OTURUM-8: Sepsis
Oturum Başkanları: Emine Alp Meşe, Yeşim Taşova
Yapay Zekanın Sepsis Tanısında Yeri - Ahmet Rıza Şahin
Sepsis Tedavisinin Genel Prensipleri - Ayşe Batırel
Sepsiste Genetiğin Rolü - Nedime Serakıncı
OTURUM-9: Lyme Hastalığı
Oturum Başkanları: Ayşe Ertürk, Mustafa Yıldırım
Tanısındaki Zorluklar - Arzu Altunçekiç Yıldırım
Tedavisi - Cemal Bulut
Multipl Skleroz'un Nedeni Mi? - Gürdal Yılmaz
OTURUM-10: Yoğun Bakımlarda Sistemik Maya Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Murat Dizbay, Servet Gölgeler
Tanısı - Seniha Şenbayrak
Tedavisi - Özlem Güzel Tunçcan
Önlenmesi - İlker İnanç Balkan
Oturum Başkanları: Serdar Gül, Gülden Yılmaz Tehli
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Bugün. Gelecekte. Her adımda Biktarvy...
Oturum Başkanları: Yeşim Taşova
Konuşmacılar: Ali Mert, Mert Kuşkucu, Hüsnü Pullukçu
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU-1
HPV ilişkili Hastalıklar ve Kanserler, HPV Aşılarında Güncel Durum
Oturum Başkanı: Hüsnü Pullukçu
Konuşmacılar: Hüsnü Pullukçu, Serap Gençer
14:00-14:15 KAHVE ARASI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5
14:15-15:15 PANEL-1: MJIMA Oturumu
Literatür Saati

Oturum Başkanları: Ediz Tütüncü, Ayşe Batırel
Dünya'da Öne Çıkan Yayınlar
Türkiye'de Öne Çıkan Yayınlar
PANEL-2: Enfeksiyon Hastalıklarında Sağlık Kurulu Raporları
Oturum Başkanları: Hürrem Bodur, Levent Görenek
Muafiyet Raporları (Askerlik ve İşe Giriş) - Cumhur Artuk
Maluliyet Raporları - Aytaç Rıza Çetinkaya
PANEL-3: Tanı Kodları Doğru Mu?
Oturum Başkanları: Süleyman Sırrı Kılıç, Ayhan Akbulut, Sabahat Çeken
Bildirim için Kodlar - Aysun Yalçı
İlaçlar için Tanı Kodu - Şemsi Nur Karabela
Oturum Başkanları: İsmail Necati Hakyemez, Servet Gölgeler

15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 UYDU SEMPOZYUMU-2
Nozokomiyal Pnömonilerin tedavisinde Akılcı antibiyotik kullanımı
Konuşmacılar: İftihar Köksal, Gökhan Metan
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-18:30 EKMUD Yönetim Kurulu Seçimleri

6 Mayıs 2023, Cumartesi
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-BİLDİRİ SALONU
08:00-09:00 KAHVALTILI OTURUM-3: Atipik Mikobakteri Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Gülden Ersöz, Mehmet Parlak
Tanı - Süheyla Serin Senger
Tedavi - Hasip Kahraman
KAHVALTILI OTURUM-4: Hepatit-B Tedavisinde;
Oturum Başkanları: Tansu Yamazhan, Nurcan Baykam
Karaciğer Biyopsisi Şarttır - Aslıhan Candevir
Non İnvaziv Yöntemler Yeterlidir - Mustafa Kemal Çelen
KAHVALTILI OTURUM-5: Kaşınıyorum Uyuz Muyum?
Oturum Başkanları: Figen Kuloğlu, Kutbeddin Demirdağ
Tanısı - Gülden Eser Karlıdağ
Yönetimi - Serdar Gül
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanları: Turhan Togan, Ali İrfan Baran
09:00-09:15 KAHVE ARASI
09:15-10:45 OTURUM-11: COVID-19'un Uzun Dönem Etkileri
Oturum Başkanları: İftihar Köksal, İlhami Çelik
Kardiyovasküler Etkileri - Fatma Eser
Nöropsikiyatrik Etkileri - Bircan Kayaaslan
OTURUM-12: Viral Hepatitler
Oturum Başkanları: Rahmet Güner, Fehmi Tabak
Yeni Biyobelirteçler - Aliye Baştuğ
Takip Nasıl Olmalı? - Selma Tosun
Tedavi Kesilebilir Mi? - Nazlım Aktuğ Demir
OTURUM-13: Yeni Tanı HIV Enfeksiyonu
Oturum Başkanları: Deniz Gökengin, İlkay Karaoğlan
Hastayla İlk Görüşme - Alper Gündüz
Tedavinin Planlanması - Dilek Yıldız Sevgi
Takip - Gönül Çiçek Şentürk
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7
Oturum Başkanları: Hakan Erdem, Nevin İnce,
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 Yuvarlak Masa Oturumu: Depremi Yaşamak
Selma Ateş, Tayibe Bal, Yaşar Bayındır, Yusuf Önlen, Süha Şen
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-8
Oturum Başkanları:Emine Sehmen, Aslıhan Candevir
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-15:15 OTURUM-14: Hocama Danışıyorum
Tartışmacılar: Oğuz Reşat Sipahi, Gaye Usluer, Can Polat Eyigün, Recep Öztürk
Olgu 1
Olgu 2
Olgu 3
Olgu 4
OTURUM-15: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Oturum Başkanları: Deniz Gökengin, Öznur Ak
Sfiliz - Nefise Öztoprak Çuvalcı
Klamidya-Gonokok - Ayşe Sağmak Tartar
Monkeypox - Funda Şimşek
OTURUM-16: Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanları: Mesil Aksoy, Haluk Vahaboğlu
Doğru Tanı: Viral Bakteriyel Ayrımı - Tayibe Bal
Uygun Tedavi - Rahmet Güner
Akılcı Bağışıklama - Tuba Turunç
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-9
Oturum Başkanları: İbrahim Erayman, Süha Şen
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00
17:00-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:15 OTURUM-17: Febril Nötropeni
Oturum Başkanları: Kemalettin Aydın, Mustafa Ertek
Tanı - Arzu Nazlı
Profilaksi - Yasemin Akkoyunlu
Tedavi - Gökhan Metan
OTURUM-18: Farmakodinamik, Farmakokinetik
Oturum Başkanları: Dilek Arman, Zeliha Koçak Tufan
Obez ve Kaşektik Hastalar - Hande Aydemir
Ampute Hastalar - Tuğba Sarı
Gebe Hastalar - Esra Erdem Kıvrak
OTURUM-19: Solid Organ Nakli
Oturum Başkanları: Hande Arslan, Vildan Avkan Oğuz
Alıcının Hazırlığı - Sibel Altunışık Toplu
Vericinin Hazırlığı - Kemalettin Özden
7 Mayıs 2023, Pazar
SALON A-KENAN MİDİLLİ SALON B-ÖZGÜR DAĞLI SALON C-VEDAT SARGIN SALON D-BİLDİRİ SALONU
09:00-11:30 Açık Oturum: EMEK Oturumu
Sorunlarımız ve Çözüm Önerileri
Araştırma Görevlileri
Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Uzman Doktorlar
Öğretim Üyeleri
11:30-12:00 GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ